<em draggable="iizh"><big lang="chgo"></big><legend lang="zvrn"><b lang="gcwh"><font date-time="tok"></font><bdo lang="mam"></bdo></b></legend></em><sub id="oums"></sub><center lang="gecz"><legend lang="gqa"></legend></center>

DedeCMS 2016-08-11 常規

補丁更新
Image

V5.7.61 UTF-8正式版20160811常規更新補丁

日期:2016-08-11 緊急程度: 常規

詳細信息
文件 更新描述
dede/templets/ad_edit.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
dede/templets/diy_edit_content.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
dede/templets/diy_list.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
dede/templets/friendlink_edit.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
dede/templets/friendlink_main.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
dede/templets/member_pm.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
dede/templets/sys_info.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
dede/templets/tags_main.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
dede/tpl.php 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
templets/plus/js.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
templets/plus/list_diyform.htm 校正gbk版本在PHP5.4+上出現的錯誤
<sub date-time="lxn"><area draggable="sscs"><style date-time="kle"></style></area></sub><code date-time="zcs"><time dropzone="wov"></time></code>